klaas_beelden

Motto,
niet de natuurgetrouwe weergave van het onderwerp is voor mij van belang, maar de lyrische weerslag daarvan in het tastbaar geworden, gekozen materiaal.
In al het werk, zowel het grote als het kleine, streef ik naar een lyrische abstractie, soms melancholisch, en krachtig in zijn subtiliteit.