Vurig-Koppen-Land

Vurig-koppen-Land 1

Vurig-Koppen-Land

 Ideeschets voor een projekt in Pritzen

    in de voormalige bruinkoolmijnen.

 

Vurig-Koppen-Land 5
Vurig-Koppen-Land 4
Vurig-Koppen-Land 3