Paarden van Terschelling, opbouw

...ordenen, herscheppen

Kunst zoekt het individu

die het onverschrokken

doorgeeft.