De gedachtenkar (een pleidooi voor inconsequentie)

Wagentje nr 5 zet zich schrap in het landschap.

De gedachtenkar is een project dat uit meerdere wagentjes bestaat.
Alle karren zijn verschillend vormgegeven
echter ze hebben altijd grote wielen en een massief houten opbouw,
daarin kunnen al mijn thema's en titels,
alleen gedachten om precies te zijn.
Ook kunnen er volgkarretjes worden aangekoppeld
om de sub-groepen in onder te brengen.

Alles overzichtelijk ondergebracht -zeg maar geordend- daar hou ik van,

dat alles klopt en makkelijk is terug te vinden.

(een pleidooi voor incontinentie)